Önskar du lugn GO MAGE?

Go mage kan vara ett litet mirakel när du önskar bättre mage

GO MAGE KAN GE DIG FRISK HARMONISK MAGE!

Vill du ha ett friskt balanserat liv behöver du en lugn, harmonisk och väl fungerande mage. När du har det får du ett perfekt näringsupptag som kan ge dig en pigg, stark, frisk kropp full av energi i och harmoni.

Go mage (glutamin) används som tillskott och till terapeutiska behandlingar vid bland annat:

 • Godis och sockerbegär
 • Magsår då glutamin har en läkande förmåga
 • Stress och depressioner
 • Sug efter kolhydrater och sött
 • Vid behov av viktminskning
 • Utmattning och trötthet
 • Allergi, överkänslighet
 • Efter styrketräning, anaerobiskt träningspas
 • Förstärkning av immunförsvaret
 • Förebyggande av infektioner hos kroniskt sjuka
 • Etc. etc.

Se hela listan längre ner på sidan

Därför är Go mage (glutamin) så viktigt?

Många studier och behandlingar visar att tillskott av Go Mage (glutamin) kan utföra mirakel. Långvarig stress, slarvig kosthållning och/eller långvarig träning kan orsaka brist på glutamin, vilket är en av kroppens allra viktigaste aminosyra. Aminosyror är ju som du säkert vet, de byggstenar som bygger upp hela din kropp. De hjälper dig bland annat att bygga upp allt från muskler, hormoner, frisk hud och immunförsvarsceller etc. De är viktiga som attans. Ja, faktiskt helt Livsavgörande!


Brist på glutamin?
Symptom som kan visa på brist på glutamin är bland annat sockerberoende, sötsug, utmattning, depression, impotens, nedsatt immunförsvar, tarminflammationer, magsår, allergier, dålig koncentration/minne, beteenderubbningar, autism, parkinsons, anorexi, mag-/tarmsjukdomar, irritation, alkoholism, mental obalans etc. etc. etc.


Mängder av studier påvisar många positiva påverkan av glutamintillskott, till exempel hos de med ADHD i och med att det bland annat har en lugnande inverkan på det centrala nervsystemet.

Fantastiskt många positiva effekter

Go mage glutamin kan ge dig massor av positiva effekter som bland annat hjälp att läka magen, minskad trötthet, förbättrad minnesförmåga, minskat sötsug och ledvärk etc. etc. etc.

Dr. Nicholas Perricone i USA säger:

“Sammanfattningsvis kan glutamin användas närhelst det finns några magbesvär, så enkla som överkonsumtion av alkohol (alkoholinducerad gastri) till magsår, virusrelaterad diarré eller till och mer allvarliga problem som inflammatoriska tarmsjukdomar”.

"Min coach Anders Lundgren gav mig Go Mage Glutaminet, då försvann sötsuget och magen blev bättre 


Nu ger jag Go Mage till alla mina klienter och de får samma resultat"

Rickard Hagman
Nordisk & Svensk mästare

Go Mage (glutamin) är en livsviktig byggsten!

För att bland annat hjälpa en sliten mage på traven och skapa en total balans tar du Go mage glutamin som tillskott. Rekommendationen är att du tar det i sval vätska mellan måltiderna. Du kan börja med en lägre dos för att successivt öka upp den.


Dosering

Rekommendera intag är 1–40 gram per dag mellan måltiderna, ta det i en proteindrink, juice, vatten eller annan valfri dryck. OBS! Värme och syra förstör glutamin, därför bör du undvika att ta glutamin med varm mat, dryck eller med sur mat. En genomsnittsdos vid behandling är 2–10 gram dagligen 2–4 ggr dagligen i form av pulver. För att få en starkare effekt för ökad produktion av eget tillväxthormon tar du 3–6 gram glutamin tillsammans med 3–6 gram arginin före sängdags. Vid lättare avvänjning av drog eller alkoholberoende intas 1–5 gram 3-4 ggr dagligen.

Ett måste vid idrott!

Glutaminnivåerna är låga hos uthållighetsidrottare som tränar för mycket. Dessa har en benägenhet att lida av allergier, infektioner, svullna lymfkörtlar och förkylningar samt tar längre tid vid sårläkning etc. Glutamin är utmärkt efter ett ansträngande träningspass, vid kroppsbyggning eller viktträning, kraftsport, maratonlöpning mm. Ta då glutamin (3–10 g) efter träning på tom mage med eller utan proteinpulver.

Glutamin är ett måste vid stress och katabolisk tillsånd

Vid stress och ett kataboliskt tillstånd kan intracellulära glutaminnivåer minska med mer än 50 procent och plasmakoncentrationen minska med 30 procent. Vid sådana tillstånd är det nödvändigt att du supplementera med glutamin.

Askanzi J. et al. ”Muscle and plasma aminoacids following injury: Influence of intercurrent infection”. Ann Surg, 1980:192:78–85.
Souba WW. Glutamine physiology, Biochemistry and Nutrition in Critical Illness, Georgetown TX, RG Landes, USA, 1992.

Go Mage (Glutamin) används som tillskott i ovan bristsymtomer och vid terapeutiska behandlingar som bland annat:

• Godis och sockerbegär
• Magsår då glutamin har en läkande förmåga
• Depression
• Sug efter kolhydrater och sött vid behov av viktminskning
• Schizofreni och senilitet i vissa fall
• Utmattning och trötthet
• Allergi, överkänslighet
• Ökad tarmpermeabilitet (tarmläckage)
• Minnesrubbningar och låg intelligens
• Behov av skydd vid alkoholmissbruk, samt minskning av sug efter alkohol och sötsaker
• Benmärgstransplantation
• HIV-/AIDS-patienter får ökad upptagningsförmåga av näringsämnen och ökar i vikt
• Tillsammans med arginin för att stimulera tillväxthormon
• Efter styrketräning, anaerobiskt träningspass
• Minska infektionsbenägenhet hos atleter
• Svag lever
• Förbättring av kvävebalansen
• Förstärkning av immunförsvaret
• Läkning efter stora mag- och tarmoperationer
• Förebyggande av infektioner hos kroniskt sjuka patienter
• ADHD
• Vid cellgiftsbehandling, speciellt med Metotrexat
• Vid strålbehandling
• Glutaminsupplementering är mycket bra vid sondmatning.

Exempel på studier och referenser

Glutamin och träning
Lågintensiv träning har inte samma ökade utsöndring av glutamin från skelettmuskulaturen och negativ påverkan på immunsystemet som högre intensivare träning. I studien minskade atleter infektionsbenägenhet med upp till 80 procent vid intag av glutamin till skillnad från placebogruppens 49 procent.
Walsh NP. et al. ”Glutamin, excercise and immune function. Links and possible mechanisms”. Sports Med, 1998;26:177–91.

Många sockerberoende vittnar om att sockersuget försvinner omedelbart vid intag av 1-2 tesked Go Mage (glutamin). 
Hur kommer det sig?

Glutamin och trauma
Att upprätthålla en bra immunfunktion och tarmbarriär är ytterst viktigt efter ett trauma, eftersom infektioner är en bidragande orsak till dödlighet. 60 patienter fick glutamin i minst 5 dagar efter trauma. 17 procent fick lunginflammation jämfört med kontrollgruppen där 45 procent drabbades.7 procent drabbades av bakteriemi jämfört med kontrollgruppens 42 procent, och endast en patient (3 procent) hade sepsis, jämfört med 8 stycken i kontrollgruppen (26 procent). Forskarna fann dessutom att kontrollgruppen hade gramnegativa bakterier till skillnad från bakterierna och sepsisen som glutamingruppen hade. Forskarna drog slutsatsen att glutamin hindrade bakteriell translokation från magen.
Houdijk AP. et al. ”Randomised trial of glutamine –enriched enteral nutrition on infectious morbidity in patients with multiple trauma”.
Lancet, 1998; 352:772–6.

Glutamin minskar tarmläckage samt infektioner hos svårt sjuka patienter
Tillskott av glutamin minskade tarmläckage, bakterier, infektioner och toxicitet hos svårt sjuka patienter. Användning av peroralt eller intravenöst glutamin efter operationer skyddar från bakteriella infektioner.
Green LJ. ”Intestinal permeability and systemic infections in critically ill patients: effects of glutamin”. Crit Care Med, 2005;33:5:1125–35.

Förebyggande av förgiftningstillstånd i samband med cancerbehandling
Glutaminbrist kan påverka vanliga cellers motståndskraft i samband med cancerbehandlingar. Slutsatsen av studien visar att glutamintillskott är ett billigt sätt att minska på matsmältningsproblem, neurologiska problem och troligen även hjärtkomplikationer i samband med cancerterapi.
Savarese DM. et al. ”Prevention of chemotherapy and radiation toxicity with glutamine”. Cancer Treat Rev, 2003;29:501–13.

Glutaminets funktion vid akuta sjukdomar: senaste rönen
Glutamin som traditionellt sett inte betraktas som en essentiell aminosyra har visat sig nu vara nödvändig i vissa akuta tillstånd. Glutamin är essentiell vid akuta sjukdomar och olycksfall. Kritiska tillstånd gör att glutaminnivåerna minskar och när nivåerna är riktigt låga är det förknippat med ökad dödlighet. Höga doser d.v.s. minst 30 g per dag av glutamin har visat sig ha de bästa effekterna på kritiskt sjuka patienter. Till dags dato har det inte rapporterats några biverkningar av glutaminintag.
Kelly D. et al. “Role of L-glutamine in critical illness: new insights”. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2003;6:217–22.

Kritiska tillstånd och glutamin
Glutaminnivåer i plasman som ligger på >0.42 mmol/l är en indikation på degeneration. Glutamintillskott har ökat chansen att överleva och minskat infektioner i samband med brännskada.
Preiser JC. et al. “Glutamine, a life-saving nutrient, but why?” Crit Care Med, 2003;31:2555–6.

Glutamin vid behandling av alkoholism
En studie på 10 relativt välnärda alkoholister där de fick 1 g glutamin per dag under en 3–månadersperiod jämfört med en placebogrupp. I 9 av 10 fall minskade suget efter alkohol. Dessutom rapporterade vissa patienter minskad nervositet samt bättre sömn. I vissa fall där 1 g per dag inte har någon verkan, krävs det mycket större doser för positivt resultat.
Rogers LL. et al. “Glutamine in the treatment of alcoholism; a preliminary report”. Q J Stud Alcohol, 1957;18:581–7.

Glutamin och viktökning hos HIV-patienter:
En dubbelblind, placebokontrollerad studie ville undersöka effekten av glutamin på HIV-drabbade patienter. Alla patienter fick kostrådgivning, efter 0, 1, 2, och 3 månader undersöktes kropps- och fettmassan hos alla patienter. Patienterna fick 40 g glutamin per dag med en antioxidantkombination innehållande bl.a. NAC
(för komplett information om antioxidantblandning, se tabell). Glutamingruppen gick i genomsnitt upp 1,8 kg efter 12 veckor. Kontrollgruppen hade endast gått upp 0,4 kg.
Shabert J. et al. ”Glutamine–antioxidant supplementation increases body cell-mass in AIDS patients with weight loss: a randomized, double–blind controlled trial”. Nutrition, 1999; 15:86–4.

Glutamin och benmärgstransplantation
En studie involverade 45 patienter, 24 av dessa fick 40 g glutamin per dag i små doser fördelat jämnt över dygnet. Alla i kontrollgruppen utom en, utvecklade bakterieöverväxt i halsen och mag-tarmkanalen. I glutamingruppen var 12 stycken helt och hållet fria från bakterier, dessutom blev alla i glutamingruppen utskrivna från sjukhuset 7 dagar tidigare jämfört med kontrollgruppen.
Ziegler TR. et al. ”Clinical and Metabolic efficacy of Glutamine Supplemented Parenteral Nutrition after bone marrow transplantation”.
Ann Intern Med, 1992:116:821–8.

Alla vår egna hälsoprodukter är Svensktillverkade EKO-mind näringstillskott av högsta kvalité som är helt utan färgämnen och fria från Aspartam.