fbpx
D-VITAMIN2018-10-31T21:30:29+00:00

VITAMIN D

D-vitamin främjar både din fysiska och psykiska hälsa och är ett glödhett forskningsämne idag. Tyvärr ger inte vanlig mat tillräckligt med D-vitamin så där av behöver du komplettera ditt intag med kosttillskott. Forskare, docenter och psykiater på bland annat Karolinska institutet anser att låg nivå utgör allvarlig risk för en lång rad kroniska sjukdomar. Rapporter visar på stora brister av D-vitamin hos oss nordbor. 

Tecken på brist av D-vitamin:

  • Trötthet, håglöshet & humör.
  • Svaghet i muskler & skelett.
  • Depressioner & orkeslöshet.

Positiva effekter:

  • Stabilt nervsystem & immunförsvar
  • Starkt skelett, ben & tandbildning

Beställ D-vitamin här

D-vitamin BÄTTRE ÄN influensavaccin!

Enligt nya forskningsresultat är D-Vitamin lika bra som influensavaccin.

Ny forskning tyder på att det skyddar mot infektion i övre luftvägarna i samma utsträckning som influensavaccin.

De nya bevisen kommer från Queen Mary University of London och är så robusta att forskarna anser att vissa livsmedel borde berikas med D-vitamin. Genomgång av rådata från 25 olika kliniska studier av D-vitamin och luftvägsinfektion med nära 11 000 deltagare i 14 länder (däribland Afghanistan, Belgien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, USA och Österrike).

– Slutsatsen är att D-vitaminets skyddande effekt är starkast hos människor med lägst D-vitaminhalt [under 25 nmol/l] och när tillskott ges varje dag eller varje vecka jämfört med glesare dosering, säger Adrian Martineau ledande professor i studien. Även de med högre utgångsnivå av D-vitamin fick minskad risk med hela 10%. Totalt sett var riskminskningen jämförbar med skyddet man får av influensavaccin. Undersökningar visar att runt 70 procent av oss i Sverige lider brist på D-vitamin.

Håll dig frisk! D-Vitamin ökar antibiotikaliknande ämnen!D-vitaminets skyddande effekt mot luftvägsinfektioner antas bero på att vitaminet ökar halten av naturliga antibiotikaliknande ämnen i lungorna. Resultaten från den här studien stämmer överens med iakttagelsen att förkylningar och influensa är vanligast vinter och tidig vår när D-vitaminnivåerna är som lägst. De kan också ge en förklaring till varför D-vitamin skyddar mot astmaanfall, eftersom de ofta utlöses av virus i luftvägarna.

Akut luftvägsinfektion är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet världen över. Infektioner i övre luftvägarna, som förkylning och influensa, är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök och arbetsfrånvaro. Enligt studien är D-vitamintillskott en säker kostnadseffektiv lösning för att minska problemet med akuta övre luftvägsinfektioner vid D-vitaminbrist.

Dags att ta D-vitamin på alvar!

Forskare ryter till om D-vitamin! Kronisk brist på D-vitamin är ett allvarligare tillstånd än vad man är van att tänka i Norden, skriver svenska forskare i Svenska Dagbladet/Opinion under rubriken “Brist på D-vitamin måste tas på allvar”.

Forskarna Susanne Bejerot och Mats Humble undrar varför ansvariga myndigheter inte agerar efter allt prat om riskerna med för litet intag av D-vitamin. De säger att frågan tycks ligga på ”ingens bord” och frågar sig hur många sjukdomar måste kopplas till låga D-vitaminnivåer innan något händer.

Tyvärr ger inte vanlig mat tillräckligt med D-vitamin så där av behöver du komplettera ditt intag med kosttillskott. Slutsatsen är att människor i Norden aktivt måste komplettera sitt D-vitaminintag.

De svenska forskarna påpekar att D-vitaminpreparat är mycket billiga att användas i förebyggande syfte – åtminstone i jämförelse med vad sjukdomarna som orsakas av brist kostar.

BESTÄLL D-VITAMIN

Genom att fylla på dina D-vitaminnivåer minskar risken för en rad allvarlig kroniska sjukdomar.
“Att D-vitamin är nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar och att D-vitaminbrist ger upphov till värk, muskelsvaghet och kognitiva nedsättningar är väl känt. Möjligen är det mindre känt att D-vitaminbrist också är överrepresenterat vid ms, Alzheimerdemens, Parkinsons sjukdom, barndiabetes, tjocktarmscancer, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression”.

Vidare påpekar de att D-vitaminbrist under graviditeten kan bidra till en autismutveckling hos barnet eftersom D-vitamin krävs för en normal hjärnutveckling.

Många läkare anser att rekommendationerna av D-vitamin är alldeles för låga, och har därför föreslagits mångdubbelt större doser!

 

 

BESTÄLL D-VITAMIN